joomla templates top joomla templates template joomla

Kolejna obietnica wyborcza PiS w realizacji. Wzdłuż Wisły powstaną porty przeładunkowe, rzeką popłynie transport kontenerowy. Tak zapowiadano w kampanii

włącz . Opublikowano w Kraj ekonomia i gospodarka

 
Porozumienie zakładające współpracę na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły podpisali dzisiaj w Kujawsko-Pomorskim Urzędzie Wojewódzkim wojewodowie: mazowiecki, pomorski, warmińsko-mazurski i kujawsko-pomorski. 
 
W uroczystości uczestniczyli: wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera, wojewoda pomorski Dariusz Drelich, wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki oraz wojewoda kujawsko-pomorski Mikołaj Bogdanowicz.
 
 
 
Wśród gości byli także: sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna oraz podsekretarz stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek, dziekan Wydziału Kultury Fizycznej, Zdrowia i Turystyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy prof. dr hab. Zygmunt Babiński, parlamentarzyści, przedstawiciele samorządów, instytucji związanych z żeglugą śródlądową, uczelni i lokalnych przedsiębiorców. 
 
 
Na początku spotkania, zaproszonych gości powitał gospodarz, wojewoda Mikołaj Bogdanowicz, który w swoim przemówieniu przypomniał, że drogi wodne są priorytetem dla obecnego rządu, który założył uzdrowienie tych szlaków na terenie Polski.
 
- Pierwszym krokiem było utworzenie Ministerstwa Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej, a następnie w połowie ubiegłego roku podjęta została uchwała dot. programu, który w tym obszarze będzie realizował rząd. Na początku tego roku podpisane zostało porozumienie AGN, które daje nowe możliwości i przyspiesza prace nad budową dróg wodnych. Następnie podjęliśmy współpracę z wojewodami – liczne rozmowy oraz spotkania które doprowadziły nas do podpisania porozumienia. Porozumienie jest możliwe dzięki decyzji ministra gospodarki morskiej i żeglugi śródlądowej Marka Gróbarczyka, który zwrócił się do wojewodów o aktywne działania wspierające politykę ministerstwa w tej kwestii. Porozumienie wojewodów jest porozumieniem zespołów eksperckich, które będą pracowały nad dalszymi działaniami w zakresie dróg śródlądowych, aby ten projekt zrealizowany został jak najsprawniej - mówił wojewoda Mikołaj Bogdanowicz.
 
W dokumencie czterej wojewodowie zobowiązują się do współdziałania zmierzającego do rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły. W jego ramach zadeklarowali rozbudowę żeglugi śródlądowej, realizację przedsięwzięć hydrotechnicznych na rzece Wiśle, w tym m.in. budowę stopni wodnych, rozwój gospodarczy obszaru Dolnej Wisły, ochronę przyrody oraz promocję przedsięwzięć kulturalnych, artystycznych i sportowych organizowanych w ramach obchodów Roku Rzeki Wisły. 
 
Wymienione cele strony realizowały będą przy pomocy zespołów eksperckich o charakterze opiniodawczo-doradczym, które zarządzeniem powołają wszyscy wojewodowie. W ich skład wejdą przedstawiciele oraz eksperci legitymujący się odpowiednią specjalistyczną wiedzą oraz doświadczeniem. Porozumienie zakłada także spotkania wojewodów, które odbywać się będą w poszczególnych urzędach wojewódzkich. 
Po uroczystym podpisaniu porozumienia między wojewodami, głos zabrał sekretarz stanu w Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej Jerzy Materna. 
 
{media load=media,id=8247,width=640,align=center,display=inline}
 
- Inicjatywa na rzecz zrównoważonego rozwoju Dolnej Wisły jest bardzo cenna, a jej celem jest doprowadzenie do żeglowności rzek o znaczeniu międzynarodowym. W Ministerstwie Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej pracujemy intensywnie nad urealnieniem tego planu i włączeniem transportu wodnego do ogółu transportu w Polsce. 14 czerwca 2016 r. Rada Ministrów przyjęła założenia o rozwoju śródlądowych dróg wodnych na lata 2016-2020 z perspektywą do 2030 r. Element dotyczący żeglugi śródlądowej znajduje się także w Strategii na rzecz Odpowiedzialnego Rozwoju, trzy ważne inwestycje wpisane są w Planie Junckera -  powiedział wiceszef Gospodarki Morskiej i Żeglugi Śródlądowej. 
 
 
Z kolei wiceminister Spraw Wewnętrznych i Administracji Sebastian Chwałek zaznaczył, że współpraca w ramach odcinka Dolnej Wisły będzie pewnego rodzaju testem dla tych, którzy chcą, aby cała rzeka Odra jaki Górna Wisła stały się żeglowne.
 
- Z jednej strony jest to kwestia żeglowności, a z drugiej musimy zwrócić uwagę na ochronę przeciwpowodziową, a regulacja i udrożnienie będzie miało bezpośredni wpływ na tę ochronę i na zmniejszenie strat i szkód wywołanych powodziami. W tej dziedzinie dużą inicjatywę muszą przejawiać właśnie wojewodowie. Muszą być łącznikiem między rządem i samorządem, tak aby wszystkie inicjatywy centralne były dobrze prowadzone w terenie – mówił podsekretarz MSWiA.
 
Jako kolejni głos zabrali wojewodowie uczestniczący w porozumieniu. Wojewoda mazowiecki Zdzisław Sipiera zwrócił uwagę na to, że rolą wojewodów jest szukanie pomocy dla tych, którzy jej potrzebują. 
 
- Jesteśmy przedstawicielami rządu w terenie i takie są nasze obowiązki. W gronie wojewodów, powołując komitety będziemy mogli koordynować te prace. Jest to w interesie nas wszystkich, polskiej gospodarki i każdego z województw  - powiedział.
 
 
Dariusz Drelich, wojewoda pomorski mówił, że liczy na szybkie efekty formalnej, od dzisiaj, współpracy województw  w tym zakresie. 
 
- Chciałbym, żebyśmy za 2-3 lata spotkali się w Tczewie, gdzie będzie pierwszy port, który może będzie częścią portu gdańskiego, gdzie będziemy mogli przeładowywać kontenery z barek na kolej. – dodał przedstawiciel rządu na Pomorzu.
 
Jako ostatni z podpisujących porozumienie o współpracy wojewodów na rzecz zrównoważonego rozwoju regionu wodnego Dolnej Wisły głos zabrał wojewoda warmińsko-mazurski Artur Chojecki.
 
- Pokonywanie wykluczenia komunikacyjnego, także w tym wymiarze dróg wodnych jest niezwykle ważne i potrzebne. Cieszę się , że jako reprezentant rządu w województwie warmińsko-mazurskim mam także udział w tym naprawianiu i budowaniu szlaków komunikacyjnych na drogach wodnych, które dzisiaj tym porozumieniem inicjujemy  – powiedział. 
 
Po zakończonej uroczystości ministrowie, wojewodowie oraz zaproszeni goście udali się na krótki rejs po Brdzie.