joomla templates top joomla templates template joomla

Trójkąt Weimarski odżywa - relacja z posiedzenia w Genshagen

włącz . Opublikowano w Kraj polityka

W Genshagen pod Berlinem odbywa się spotkanie grupy roboczej Trójkąta Weimarskiego w ramach europejskich rozmów eksperckich. To drugie spotkanie z tego cyklu, tym razem poświęcone tematowi „Wyzwania polityki w zakresie energii i ochrony klimatu jako test dla Unii Europejskiej. Konwersacje i możliwości działania w ramach Trójkąta Weimarskiego”. W spotkaniu jako prelegent na zaproszenie Fundacji Fredricha Eberta bierze udział członek KKW SLD, Łukasz Naczas.
Organizatorem spotkania w ramach Trójkąta Weimarskiego jest nie tylko FES ale także Fundacja Genshagen oraz polsko-niemiecki magazyn „Dialog”. Pierwszego dnia uczestnicy podjęli temat polityki europejskiej we Francji, Niemczech i Polsce. Referat wstępny przygotowali m.in. dr Karin Pieper, koordynator naukowy działu „Integracja Europejska”, Wolny Uniwersytet w Berlinie i Zbigniew Truhlewski, redaktor działu „Europa Środkowa” reprezentujący Nouvelle Europe. Nie zabrakło praktyków politycznych, którzy podczas wieczornej dyskusji poruszyli główny temat konferencji na przykładzie Niemiec (Urlich Kelber – członek Bundestagu) oraz Francji (prof. Dr Christian Hey – sekretarz generalny Niemieckiej Rady Doradczej ds. Środowiska). Dyskusja główna odbyła się piątek 27 listopada, kiedy to dyskutowano na temat strategii polityki energetycznej i klimatycznej w Polsce, Francji i Niemczech. Analizowano historię, rozwój i aktualny stan debaty w tych krajach. Wprowadzenia dokonali; ze strony niemieckiego Ministerstwa Środowiska, Ochrony Natury i Bezpieczeństwa Jądrowego  Julia Rufin oraz Melanie Persem, reprezentująca Federalny Związek Firm Energii Słonecznej z Berlina. Bardzo interesujący wykład pod względem wyzwań zaprezentował dr Andrzej Kassenberg, przewodniczący zarządu Instytutu Zrównoważonego Rozwoju z Warszawy. Oprócz analizy stanu faktycznego przeprowadził on wywód mający na celu uzmysłowienie wielu niedorzecznych poczynań władz polskich w zakresie polityki energetycznej. Forowana była także przez niego koncepcja pozyskania 100 % energii z popularnych OŹE (Odnawialne Źródła Energii).
Nie zabrakło także praktycznego aspektu spotkania. Uczestnicy udali się do Tegel, gdzie mogli na własne oczy przekonać się jak wykorzystuje się źródła odnawialnej energii. Zwiedzanie wodociągów nie dotyczyło wcale zasobów wodnych i systemu funkcjonowania zaopatrzenia w wodę dla Berlina, ale energii dzięki, której ten zakład funkcjonuje. Uczestnicy mogli zobaczyć na własne oczy około 5000 panelu słonecznych ustawionych w wielkie stoły solarne, które pozyskują energię ze słońca i zabezpieczają całość dostaw wody właśnie z tego wodociągu. Przedstawiciele tej instytucji przedstawili proces pozyskania tej energii, dystrybucji i finansowania całego projektu.
Bardzo interesujący przebieg miała wieczorna dyskusja „przy kominku” w Sali zamku Geshagen. Współpracę w ramach Trójkąta Weimarskiego po Traktacie Lizbońskim omówili dość dokładnie; Dieter Nietan (poseł do Bundestagu, członek komisji parlamentarnej ds. Unii Europejskiej) oraz przedstawiciel SLD, Łukasz Naczas (Radny Miasta Gniezna). Rozmowę moderował członek zarządu Fundacji Geshagen dr Martin Koopmann. Żywiołowa dyskusja jaka wywiązała się w czasie panelu dyskusyjnego stworzyła przekonanie o konieczności kontynuacji Trójkąta Weimarskiego, jednak w nowych dotąd nie aż tak rozwiniętych formach. Łukasz Naczas w swoim wystąpieniu podkreślił, że środek ciężkości założeń Traktatu uległ zmianie. Partnerstwo Wschodnie oraz kooperacja na poziomie samorządów lokalnych to nowe wyzwania stojące przed Francją, Niemcami i Polską. Szczególnie zobowiązania z marca 2009 dają możliwość ponownej kooperacji tych państw, tym razem w celu pogłębienia relacji z sąsiadami ze wschodu. Nowy traktat konstytucyjny daje wiele dodatkowych możliwości, jak chociażby fakt posiadania osobowości prawnej przez UE, co ułatwi występowanie w roli podmiotu polityki międzynarodowej. To szczególnie ważne z punktu widzenia spraw energetycznych, które zostały wpisane po raz pierwszy z taką determinacją do tego 274-stronnicowego dokumentu – stwierdził Naczas.  Nastawienie młodego samorządowca spotkało się z ciepłym przyjęciem ze strony dyskutantów, którzy mieli sporo pytań zarówno do prelegenta z Polski jak i Niemiec.
Konferencja w kolejnych dniach poruszy jeszcze kwestie zewnętrznej polityki energetycznej takie jak bezpieczeństwo dostaw i niezależność energetyczna, a strategiczne partnerstwo z Rosją. Dokonany zostanie także zarys roli państw Trójkąta Weimarskiego. To nie ostatnie spotkanie w ramach tej grupy badawczej. Istotnie sprawdza się to, co mieli na myśli twórcy Trójkąta – idea współpracy rozprzestrzenia się na samorządy, organizacje pozarządowe czy stowarzyszenia, a spotkanie z Genshagen jest tego najlepszym dowodem. Ze strony polski w spotkaniu biorą udział m.in. przedstawiciele Instytutu Zrównoważonego Rozwoju, Instytutu Spraw Publicznych, stałych przedstawicielstw polskich w UE, samorządowcy, dziennikarze (m.in. Krytyka Polityczna), naukowcy czy przedstawiciele fundacji.