joomla templates top joomla templates template joomla

Spotkanie Prezydenta RP z przedstawicielami środowiska ochrony zdrowia

włącz . Opublikowano w Kraj polityka

25 lipca 2008 r. przedstawiciele organizacji związkowych oraz samorządów zawodowych uczestniczących w pracach Komisji Zdrowia Sejmu RP nad tzw. pakietem ustaw zdrowotnych skierowali do Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Lecha Kaczyńskiego apel o spotkanie w celu przedstawienia stanowiska strony społecznej i samorządowej oraz zapoznaniem Prezydenta RP z trybem i sposobem prac nad pakietem ustaw zdrowotnych.

 

Przekazujemy treść listu:

 

„W imieniu organizacji związkowych oraz samorządów zawodowych uczestniczących w pracach Komisji Zdrowia Sejmu RP nad tzw. pakietem ustaw zdrowotnych, jako reprezentatywni przedstawiciele środowiska ochrony zdrowia, zwracamy się do Pana Prezydenta z prośbą o możliwość spotkania.

 

Chcielibyśmy przedstawić Panu Prezydentowi nie tylko stanowisko strony społecznej i samorządowej dotyczące proponowanych rozwiązań ustawowych, powszechnie przez nas nieakceptowanych, ale również zapoznać z trybem i sposobem prac nad ww. pakietem ustaw zdrowotnych.

 

Występujemy o to spotkanie kierując się świadomością wagi podejmowanych decyzji oraz fundamentalnego znaczenia dla Polski projektowanych rozwiązań.

 

Wobec złamania wszelkich zasad dialogu społecznego, szerzenia nieprawdy i nieuwzględniania wypracowanych wcześniej ustaleń i rozwiązań – zwracamy się do Pana Prezydenta nie tylko jako do Gwaranta dialogu społecznego, ale przede wszystkim Głowy Państwa, której winni jesteśmy naszą opinię i rzetelną informację.

 

W poczuciu wielkiej odpowiedzialności – za los nas wszystkich Pacjentów i Pracowników – prosimy Pana Prezydenta o potraktowanie naszej prośby ze szczególną uwagą i troską.

 

Z wyrazami szacunku

 

Sekretariat Ochrony Zdrowia NSZZ „Solidarność”
przewodnicząca Maria Jolanta Ochman

 

Ogólnopolskie Porozumienie Związków Zawodowych – Federacja Związków Zawodowych Pracowników Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej
przewodnicząca Urszula Michalska

 

Forum Związków Zawodowych – Ogólnopolskich Związków Zawodowych Pielęgniarek i Położnych
przewodnicząca Dorota Gardias

 

Naczelna Rada Lekarska
prezes Konstanty Radziwiłł

 

Naczelna Rada Pielęgniarek i Położnych
prezes Elżbieta Buczkowska”

 

Do spotkania Prezydenta RP Lecha Kaczyńskiego z ww. przedstawicielami związków oraz samorządów zawodowych dojdzie w najszybszym możliwym terminie, o którym poinformujemy wkrótce.