joomla templates top joomla templates template joomla

Odznaczenia z okazji jubileuszu 30. rocznicy powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Z

włącz . Opublikowano w Kraj polityka

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Lech Kaczyński, z okazji jubileuszu 30. rocznicy powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej nadał Ordery Odrodzenia Polski zasłużonym działaczom Niezależnego Samorządnego Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych „Solidarność”.

 

Za wybitne zasługi dla niepodległości Rzeczypospolitej Polskiej, za działalność na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz rozwoju rolniczego ruchu solidarnościowego odznaczeni zostali:

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM Z GWIAZDĄ ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie
Jan Skoczylas

 

KRZYŻEM KOMANDORSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Janusz Rożek

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
pośmiertnie
Stefan Roczon

 

za wybitne zasługi w działalności na rzecz przemian demokratycznych w kraju oraz rozwoju rolniczego ruchu solidarnościowego odznaczeni zostali:

 

KRZYŻEM OFICERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Edward Paczkowski (nie mógł przybyć na uroczystość, order odbierze w terminie późniejszym)

 

pośmiertnie
Tracz Jan Waldemar

 

KRZYŻEM KAWALERSKIM ORDERU ODRODZENIA POLSKI
Pan Jerzy Mazur 

 

W imieniu Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej ordery wręczył Doradca Prezydenta RP Pan Jacek Sasin, podczas uroczystości rocznicowych, objętych Honorowym Patronatem Prezydenta RP, zorganizowanych przez Niezależny Samorządny Związek Zawodowy Rolników Indywidualnych „Solidarność” w Ostrówku w dniu 27 lipca 2008 r. W obchodach rocznicowych uczestniczyli m.in. Wicemarszałek Senatu RP Pan Zbigniew Romaszewski oraz Członek Kapituły Orderu Odrodzenia Polski i Zespołu do Opiniowania Wniosków o Nadanie Odznaczeń za Zasługi w Działalności Opozycyjnej oraz w Związku Zawodowym „Solidarność” w latach 1980 - 1989 Pani Zofia Romaszewska. Pan Jacek Sasin odczytał również list Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej do organizatorów i uczestników uroczystości.

 

Przekazujemy treść listu:

 

"Serdecznie pozdrawiam uczestników i organizatorów uroczystości w Ostrówku, odbywających się w 30. rocznicę powstania Tymczasowego Komitetu Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Z satysfakcją objąłem honorowym patronatem to ważne wydarzenie, upamiętniające jedność i solidarność polskiej wsi w dążeniu do tego, by stać się podmiotem życia społecznego i mieć równoprawny udział w tworzeniu własnego suwerennego i demokratycznego państwa.

 

Polska wieś od wieków zajmuje szczególne miejsce na mapie duchowego trwania i patriotyzmu. Także w okresie powojennym, w latach systemu komunistycznego, indywidualne gospodarowanie opierało się naciskowi kolektywizacji, a społeczność rolników z nieustępliwością trwała przy wierze ojców, przy nakazach chrześcijańskiego sumienia, przy narodowej tożsamości.

 

Siła i determinacja społecznego oporu znalazła swój wyraz pod koniec lat siedemdziesiątych ubiegłego wieku, kiedy polscy chłopi w proteście przeciwko pogarszającym się warunkom życia, kłamstwom i nadużyciom władzy, zaczęli się zrzeszać w niezależnych strukturach. Tak stało się w Zbroszy Dużej koło Grójca, gdzie powstał jeden z pierwszych zalążków chłopskiego ruchu solidarnościowego.

 

Tutaj, w Ostrówku, zapisany został inny, niezwykle ważny rozdział budowania solidarności wiejskiej. W lipcu 1978 roku, mimo szykan i represji, okoliczni rolnicy zjednoczyli swoje siły tworząc Tymczasowy Komitet Samoobrony Chłopskiej Ziemi Lubelskiej. Komitet podjął współpracę z przedstawicielami opozycji demokratycznej z ROPCiO i KOR oraz zapoczątkował powstawanie struktur solidarności wiejskiej w całej Polsce Wschodniej. Podobne komitety i ruchy rolnicze zaczęły powstawać również w innych regionach kraju. Zdecydowany głos środowisk wiejskich, tak wyraźnie zaakcentowany w podpisanych trzy lata później Porozumieniach Rzeszowsko-Ustrzyckich, był bardzo istotnym składnikiem społecznego protestu. W marcu 1981 roku ruch samoobrony chłopskiej zjednoczył się w NSZZ Rolników Indywidualnych „Solidarność”. Powstanie Związku Zawodowego Rolników Indywidualnych było wielkim osiągnięciem demokratycznej opozycji w jej długotrwałej walce o wolną i niepodległą Polskę i odbudowanie prawdziwie niezależnej organizacji reprezentującej polską wieś.

 

Szanowni Państwo!

 

Mają Państwo ogromny udział w polskich przemianach, w dążeniu do tego, by polscy rolnicy wiedli lepsze i godne życie, w budowaniu niepodległej Rzeczypospolitej. Proszę przyjąć wyrazy głębokiego szacunku i uznania za wszystko, co zawdzięcza Państwu nasza ojczyzna. Pragnę złożyć serdeczne gratulacje działaczom niezależnego ruchu rolniczego i związkowcom, którzy dzisiaj otrzymują za swoje zasługi wysokie odznaczenia państwowe. Jest dla mnie wielką satysfakcją, że po raz kolejny spełnia się to, co uważam za powinność mojej prezydentury. Aby uhonorować zasługi tych wszystkich, którzy wśród licznych trudów i poświęceń, a często skromnie i bezimiennie, torowali Polsce drogę do wolności. Pragnę wyrazić moje uznanie dla organizatorów dzisiejszej uroczystości za inicjatywę upamiętnienia naszych ważnych doświadczeń i dokonań. Raz jeszcze serdecznie pozdrawiam wszystkich zgromadzonych na rocznicowych obchodach w Ostrówku. Życzę Państwu satysfakcji z pracy i działań podejmowanych na rzecz polskiej wsi i budowania jej dobrobytu.”