joomla templates top joomla templates template joomla

"Mobilna młodzież" - nowy program unijny

platforma.org włącz . Opublikowano w Kraj polityka

Komisja Europejska chcąc pomóc młodym ludziom w zdobyciu wiedzy, umiejętności i doświadczenia uruchomiła wczoraj nowy program, stanowiący część strategii Europa 2020.

Program wystartował wczoraj i proponuje 28 kluczowych działań, których celem jest lepsze dostosowanie kształcenia i szkoleń do potrzeb młodych ludzi, oraz zachęcanie do korzystania z unijnych grantów przyznawanych na studia lub szkolenie za granicą. Dzięki temu  mają się poprawić perspektywy zawodowe młodzieży i dostęp do rynku pracy. A z tym nie jest najlepiej, do czego jeszcze przyczynił się kryzys gospodarczy sprawiając, że liczba młodych ludzi poszukujących pracy wzrosła w UE z 4 do 5 milionów.
„Znalezienie pracy jest dla milionów młodych Europejczyków głównym problemem" – powiedział László Andor, komisarz UE ds. zatrudnienia, spraw społecznych i równości szans. „Inicjatywa „Mobilna młodzież” nada nową dynamikę działaniom na poziomie europejskim i krajowym, ukierunkowanym na pomoc młodym ludziom w znalezieniu pracy, utrzymaniu się i realizacji swych planów”.
Obecnie zbyt wiele młodzieży kończy edukację szkolną przedwcześnie, a niewiele chce się dalej kształcić. Tylko nikły procent młodych ludzi decyduje się na studia wyższe, a taki trend to zagrożenie dla przyszłości Europy, jej rozwoju i postępu. Zdaniem komisji „Mobilna młodzież” będzie ważnym narzędziem w realizowaniu głównych celów zawartych w strategii Europa 2020, jakimi są obniżenie odsetka osób przedwcześnie kończących edukację szkolną z 15 proc. do 10 proc. oraz zwiększenie udziału osób posiadających wyższe wykształcenie lub jego odpowiednik z 31% do co najmniej 40%, do roku 2020.
Tutaj chlubny wyjątek stanowią Polska oraz Węgry, ponieważ w tych dwóch krajach stale wzrasta odsetek młodzieży kontynuującej kształcenie i wygląda na to, że do 2020 roku zarówno Polska, jak i Węgry zrealizują uniny cel obniżenia do 10 proc. liczby osób zbyt wcześnie porzucających szkołę.


Działania programu „Mobilna młodzież” mają pomóc również państwom członkowskim w osiągnięciu w ciągu następnego dziesięciolecia unijnego celu 75-procentowego poziomu zatrudnienia, poprzez zapewnienie młodym ludziom możliwości zdobycia umiejętności takich, jakich będą wymagać zawody w przyszłości. Badania przeprowadzone przez Komisję wykazują, że do 2020 r. 35proc. nowych miejsc pracy wymagać będzie wysokich kwalifikacji, a 50 proc. - kwalifikacji na średnim poziomie.

 
Informacje na temat tego programu można znaleźć pod adresem: http://europa.eu/youthonthemove/