joomla templates top joomla templates template joomla

Lech Kaczyński: musimy szukać nowych sposobów myślenia

włącz . Opublikowano w Kraj polityka

Rozpoczynając swoje wystąpienie Prezydent podkreślił, że zna strukturę i zadania Międzynarodowej Organizacji Pracy, bo był stałym uczestnikiem posiedzeń zgromadzenia MOP, a także przez krótki czas zastępcą członka Rady Administracyjnej MOP.

- Dzisiaj jest rzeczą niezmiernie istotną, żeby Międzynarodowa Organizacja Pracy nie tylko zwiększała swoją aktywność, ale stała się miejscem wykuwania nowych idei w stopniu większym niż dotąd – tłumaczył Lech Kaczyński. Jak wyjaśnił, powinno się tak stać z powodu przyczyn kryzysu, który ogarnął świat w 2008 roku, a wymieniając je wskazał na swoistą sytuację w światowym sektorze finansowym oraz kryzys zaufania. – Załamanie ze sfery sektora finansowego, który zaczął być bytem funkcjonującym sam dla siebie, przeniosło się do gospodarki realnej i doprowadziło do bardzo istotnego wzrostu bezrobocia – mówił Prezydent.

Jak zauważył, w niektórych krajach Unii Europejskiej bezrobocie dochodzi do 18%, choć – jak dodał – są też kraje, gdzie jego poziom wynosi niewiele ponad 3%. – Musimy pamiętać, że co roku na rynek pracy będzie wchodziło 45 mln nowych kandydatów na pracowników, co jest zagrożeniem utrzymania kryzysu jeżeli chodzi o bezrobocie przez okres 6-8 lat – mówił Prezydent.

Lech Kaczyński wyjaśniał, że potrzebna jest rewizja liberalnego sposobu myślenia, który zwyciężył w światowej ekonomii przed 25-30 laty. Jak dodał, w tamtym okresie były powody, dla których w tamtym okresie ten system odniósł sukces i wskazał na negatywne skutki polityki interwencjonizmu szczególnie w krajach wysokorozwiniętych. Prezydent zaznaczył jednak, że dziś ten sposób myślenia wyczerpuje swoje możliwości i że trzeba szukać nowych sposobów, które nie opierałyby się tylko na wolnym rynku. – Tak jak reguła gospodarki planowej okazała się niemożliwa do spełnienia, tak reguła rynku nie może obejmować wszystkich i wszystkiego – przekonywał Prezydent.

Lech Kaczyński dodał, że zadaniem MOP jest kreowanie nowych sposobów myślenia. Przypomniał, że MOP powstała jako organizacja, która ma jednoczyć trzy strony – pracowników, pracodawców i państwo, i że mimo 90 lat od czasu jej powstania, zadania te do dziś pozostają aktualne.

Prezydent wskazywał na fakt, że w ciągu ostatnich 25 lat dominuje sposób myślenia polegający na tym, aby odchodzić od reżimu przewidzianego przez prawo pracy. Dodał, że choć w Polsce kodeks pracy w dwóch przepisach wyraźnie tego zakazuje, powszechnie funkcjonuje praktyka samozatrudnienia. – I tutaj MOP powinna starać się zrobić jak najwięcej, aby ową praktykę groźną dla interesów świata pracy, ale także groźną dla rozwoju i unikania bezrobocia, w możliwym stopniu ograniczyć. To bardzo istotne – mówi Prezydent.

Lech Kaczyński podkreślił, że Polskę do tej pory kryzys dotknął w stopniu stosunkowo niewielkim. Zauważył, że choć bezrobocie wzrosło, to w dalszym ciągu jest ono istotnie niższe niż na przełomie lat dziewięćdziesiątych i w roku 2000, a gospodarka, choć przestała iść szybko do przodu, to nie ma danych które wskazywałyby, że PKB się obniża. – Być może tak będzie, ale może być też tak, że ten rok będzie okresem zerowego wzrostu, co jak na dzisiejszą Europę jest wynikiem dobrym – tłumaczył Prezydent.

Dodał, że przyczyny tego faktu leżą w odmiennościach Polski od innych krajów, polegających m.in. na stosunkowo małym uzależnieniu od eksportu, na uniknięciu kryzysu w sektorze finansowym, a także na niewielkim procencie przedsiębiorców korzystających z kredytów bankowych. – To nie może być recepta dla świata. Dla świata my wszyscy razem powinniśmy szukać nowych recept, nowych sposobów myślenia – zakończył Prezydent i życzył MOP wielu sukcesów globalnych w walce z zapaścią socjalną i bezrobociem.