joomla templates top joomla templates template joomla

Bolesław Piecha pyta kandydata na komisarza ds. środowiska ...

pis.org.pl włącz . Opublikowano w Kraj polityczne komentarze

Bolesław Piecha pyta kandydata na komisarza ds. środowiska o gaz łupkowy Dziś w Parlamencie Europejskim odbyło się przesłuchanie Karmenu Velli z Malty, który w nowej KE ma odpowiadać za środowisko, politykę morską i rybołówstwo. Kandydatowi na komisarza pytania zadawali Bolesław Piecha i Marek Gróbarczyk, reprezentujący odpowiednio Komisję Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności oraz Komisję Rybołówstwa. Bolesław Piecha zwrócił się do komisarza Velli z pytaniem w sprawie ograniczenia tworzenia regulacji dotyczących wydobywania gazu łupkowego.

„Czy będzie Pan w stanie oprzeć się politycznemu i ideologicznemu naciskowi na tworzenie regulacji na poziomie UE, jeżeli nie będzie rzeczywistej potrzeby takiej regulacji?” - pytał Bolesław Piecha. W swojej odpowiedzi Karmenu Vella podkreślił przede wszystkim, że decyzje podejmowane w sprawach energetycznych leżą w gestii państw członkowskich a rozwiązania powinny być wprowadzane zgodnie z istniejącymi już regulacjami.

Europoseł PiS zwracał także uwagę na możliwość poprawy jakości i efektywności prawodawstwa Unii Europejskiej przy jednoczesnym zapewnieniu ochrony środowiska. Bolesław Piecha pytał o to, jakie działania nowy komisarz zamierza podejmować w celu zapewnienia rygorystycznego podejścia do kontynuowania programu REFIT w kwestiach środowiskowych i poprawy jakości oraz spójności dorobku legislacyjnego UE.

„Czy będzie Pan brał pod uwagę kluczowe zasady pomocniczości i proporcjonalności i starał unikać zbędnych obciążeń dla biznesu, szczególnie małych i średnich przedsiębiorstw?” - pytał europoseł PiS. Z kolei Marek Gróbarczyk pytał komisarza o kwestie połowów przemysłowych w Morzu Bałtyckim. Europoseł PiS zaapelował do przyszłego komisarza o podjęcie interwencji wobec niszczących środowisko naturalne, oraz rodzime, polskie rybołówstwo niekonsumpcyjnych połowów przemysłowych poławiających na potrzeby produkcji mączki rybnej i oleju rybnego.

Zaakcentował również kwestie zmarnotrawionych milionów euro wydanych na ochronę dorsza bałtyckiego, która nie przyniosła żadnego rezultatu. „Morze Bałtyckie jest inne od pozostałych akwenów wodnych w UE i powinno być traktowane w odrębny sposób” - podkreślił Marek Gróbarczyk, pytając jednocześnie, w jaki sposób Karmenu Vella zamierza zająć się kwestią połowów przemysłowych na Morzu Bałtyckim.