joomla templates top joomla templates template joomla

Konferencja prasowa Fundacji Forum Europa Przyszłość Energia w sprawie rozpoczętego projektu "Obserwatorium Rodzinne"

włącz . Opublikowano w Kraj nauka i edukacja

W sobotę 17 marca nastąpiła odbyła się konferencja prasowa Fundacji Forum Europa Przyszłość Energia w sprawie rozpoczętego projektu "Obserwatorium Rodzinne". Występowali między innymi Paweł Kowal, prof. Julian Auleytner, Edyta Poncyliusz, Janina Jankowska, Jacek Pilch oraz Iwona Michałek.

Na konferencji prasowej podpisana została "Koalicja na rzecz rodziny" która skupia kilkanaście organizacji pozarządowych w tym stowarzyszenie "Teraz Warszawa". Kolejne organizacje już zapowiedziały że chcą się przyłączyć i są skłonne razem rozwiązywać problemy polskich rodzin i wypracowywać korzystne dla nich rozwiązania.

Obserwatorium Rodzinne to niezależna organizacją pozarządowa, której celem jest zwrócenie uwagi polityków na problemy, z jakimi zmagają się obecnie polskie rodziny.
– To nie jest sprawa partyjna, ale to jest sprawa polityczna, bo nie znalazły się pieniądze na poważną politykę prorodzinną – mówił w czasie sobotniej uroczystości Paweł Kowal.

W trakcie konferencji Marcin Palade zaprezentował wyniki badań dotyczących postaw, opinii i preferencji młodych Polaków. Według społeczeństwa zdaniem badacza:
– Największą wartością jest dla nich ustabilizowana i szczęśliwa rodzina.
Potwierdzają to zaprezentowane wyniki według, których 68 proc. respondentów w wieku 16-18 lat właśnie najważniejsza jest ustabilizowana rodzina. Czynniki takie jak życie bez stresu (45 proc.), dobrobyt (44 proc.) uzyskały znacznie mniejszą uwagę badanych

Na konferencji wystąpił prof. Julian Auleytner z Polskiego Towarzystwa Polityki Społecznej, którego zdaniem:
– Z budżetu powinien zostać wydzielony fundusz rodzinny jako odrębne zadanie. Według profesora specjalny program wsparcia rodziny powinien zostać opracowany dla rodzin wielodzietnych, ponieważ to właśnie w nich występują największe problemy. Jednym z priorytetów Obserwatorium własnie będą takie rodziny.

W trakcie konferencji prasowej głos zabierali także publicystka Janina Jankowska oraz była kurator oświaty w województwie kujawsko-pomorskim Iwona Michałek, a także Edyta Poncyljusz, która wystąpiła z apelem do uczestników.

Laboratorium Rodzinne_13 Laboratorium Rodzinne_5 Laboratorium Rodzinne_2 Laboratorium Rodzinne_23

Informacja:
Obserwatorium Rodzinne jest jednym z programów Fundacji Forum Europa-Przyszłość-Energia Misją jego jest stworzenie płaszczyzny wymiany myśli związanych z polityką rodzinną w Polsce dla ekspertów i polityków. Obserwatorium Rodzinne to pierwsza tego typu inicjatywa w Polsce. Stawiam sobie za zadanie stworzenie forum wymiany myśli, na którym dyskutować będą osoby zainteresowane zagadnieniami związanymi z polityką rodzinną, przy współudziale ekspertów.

Otwarte jest na głosy z jakiejkolwiek strony. Jego twórcy są przekonani, że tylko dzięki dialogowi będzie można znaleźć konkretne rozwiązania, które w dalszej perspektywie przełożą się na poprawę jakości życia rodzin w Polsce.

Cele:
Przygotowywanie analiz, publikowanie raportów oraz opinii ekspertów to tylko jedna strona działalności Obserwatorium. Wspieranie wszelkich działań, które przyczynią się do poprawy sytuacji rodziny w Polsce.

Twórcy uznaliśmy politykę rodzinną za szczególnie ważny temat, który wciąż nie doczekał się odpowiedniego forum wymiany opinii w zakresie prawnym, ekonomicznym i społecznym, którego celem by było zwrócenia uwagi na to zagadnienie i wypracowanie praktycznych rozwiązań.