joomla templates top joomla templates template joomla

UOKiK wygrywa w sądzie

uokik.gov.pl włącz . Opublikowano w Kraj ekonomia i gospodarka

altSpółka Prominent CF naruszała zbiorowe interesy konsumentów – Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów potwierdził decyzję Prezes UOKiK. Utrzymana została również kara finansowa, która wyniosła blisko 40 tys. zł.

kontrola umów
Wyrok sądu dotyczy decyzji Prezes UOKiK z października 2010 r. Przeprowadzone postępowanie wykazało wówczas, że wzorzec umowy pożyczki, w oparciu o który Prominent zawierał umowy z konsumentami nie spełniał wymogów określonych w obowiązujących wtedy przepisach*. Urząd ustalił m.in., że w umowach pożyczki przedsiębiorca zamieszczał nieprawdziwe i wprowadzające w błąd informacje m.in. o wysokości rzeczywistej rocznej stopy oprocentowania oraz całkowitym koszcie pożyczki. Spółka pobierała również zbyt wysoką łączną kwotę wszystkich opłat, prowizji oraz kosztów związanych z zawarciem umowy pożyczki, która przekraczała maksymalną dopuszczalną przez ówczesne przepisy wysokość. Urząd zakwestionował także postanowienia przewidujące możliwość zatrzymania opłaty przygotowawczej w przypadku odstąpienia od umowy przez Prominent.

Zgodnie z obowiązującą do grudnia 2011 r. ustawą o kredycie konsumenckim, taka opłata mogła być zatrzymana przez przedsiębiorcę jedynie w szczególnych przypadkach. Zdaniem UOKiK praktyka spółki mogła być uciążliwa dla konsumentów, którzy zapłacili opłatę przygotowawczą i oczekiwali na przyznanie kredytu, a przedsiębiorca odstąpił od umowy, zatrzymując bezprawnie wysokość opłaty. Za stosowanie praktyk naruszających zbiorowe interesy konsumentów Prezes Urzędu nałożyła na spółkę Prominent karę pieniężną w wysokości 39 564 zł.

Spółka skorzystała z przysługującego jej prawa i odwołała się od decyzji. 1 października 2012 r. Sąd Ochrony Konkurencji i Konsumentów oddalił odwołanie Prominent CF potwierdzając w całości decyzję Prezes UOKiK, w tym wysokość nałożonej kary. W ustnym uzasadnieniu SOKiK wskazał m.in., że przepisy ówczesnej ustawy o kredycie konsumenckim jednoznacznie i precyzyjnie określały obowiązki informacyjne kredytodawcy względem konsumenta.

Zgodnie z prawem przedsiębiorca, wobec którego została wydana decyzja przez Prezesa UOKiK, może się odwołać do Sądu Ochrony Konkurencji i Konsumentów. Od wyroku SOKiK przysługuje możliwość złożenia apelacji do Sądu Apelacyjnego.

* W grudniu 2011 weszły w życie przepisy znowelizowanej ustawy o kredycie konsumenckim.