joomla templates top joomla templates template joomla

Ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii

uokik.gov.pl włącz . Opublikowano w Kraj ekonomia i gospodarka

Polityka konkurencji w obliczu rozwoju nowych gałęzi gospodarki i innowacji, ochrona konkurencji na rynkach nowych technologii oraz problemy z ustaleniem granic ochrony patentowej, to tylko niektóre spośród tematów dyskutowanych podczas kolejnej konferencji jubileuszowej UOKiK

Wczoraj odbyła się druga konferencja regionalna zorganizowana przez Urząd Ochrony Konkurencji i Konsumentów w związku z obchodami XX-lecia. Tym razem zorganizowana przez Delegaturę UOKiK w Krakowie we współpracy z Uniwersytetem Jagiellońskim, gdzie wśród ekspertów, prawników, ekonomistów i przedsiębiorców dyskutowano na temat ochrony konkurencji na rynkach nowych technologii. Prezes UOKiK Małgorzata Krasnodębska-Tomkiel otwierając spotkanie powiedziała, że konkurencja jest wartością nadrzędną, w szczególności tam gdzie pojawiają się innowacje. Organy antymonopolowe muszą uczyć się funkcjonowania w tej dynamicznej rzeczywistości, odpowiadać na sygnały płynące z rynku i ingerować zawsze wtedy, gdy jest to niezbędne.

W słowach powitalnych prof. dr hab. Karol Musioł – Rektor Uniwersytetu Jagiellońskiego, podkreślił konieczność znalezienia odpowiednich rozwiązań, które w obliczu nowych technologii, mogą wpłynąć na zwiększenie dobrobytu społecznego. Jego zdaniem nie jest to jednak możliwe bez istnienia konkurencji. Gość specjalny konferencji Stefaan Raes – Prezes Rady Konkurencji z Belgii, docenił podejście polskiego Urzędu, który działając od 20 lat na rynku nie spoczywa na laurach, ale zawsze patrzy w przyszłość i przygotowuje się do nadchodzących zmian. Wyrazem tego – jego zdaniem – była również wczorajsza konferencja poświęcona tematyce nowoczesnych technologii.  

Dyskusja prowadzona była w trzech panelach, poświęconych odpowiednio roli polityki konkurencji w obliczu rozwoju nowych technologii, wybranym aspektom ochrony konkurencji oraz transferowi technologii i granicom ochrony patentowej. Zdaniem panelistów polityka konkurencji powinna zwiększać skuteczność mechanizmów rynkowych, nie faworyzując przy tym małych czy średnich przedsiębiorców. Należy odpowiedzialnie podchodzić do rozwoju nowych technologii, tak aby z jednej strony go nie blokować, a z drugiej inicjować wprowadzanie kolejnych innowacji. W dłuższej bowiem perspektywie będzie to korzystne dla rynku i konsumentów. Eksperci rozmawiali również na tematy związane z rozwojem Internetu oraz mediów elektronicznych. W konkluzji zgodnie stwierdzono, że odpowiednio stosowane narzędzia prawa konkurencji są niezbędne dla rozwoju nowoczesnych technologii, służą nam od dawna i będą służyć w przyszłości.

W konferencji udział wzięła również pierwsza prezes polskiego Urzędu Antymonopolowego, Profesor Anna Fornalczyk. W trakcie dyskusji podkreśliła istotną rolę jaką pełni UOKiK na rzecz ochrony konkurencji i konsumentów. Pani Profesor zwróciła także uwagę na konieczność poszukiwania i wprowadzania innowacji, w szczególności w kluczowych sektorach polskiej gospodarki, m.in. na rynku elektroenergetycznym. Rozwiązaniem umożliwiającym takie zmiany są w tym przypadku inteligentne sieci energetyczne. Negatywnie odniosła się do planowanego połączenia PGE i Energi podkreślając, że z ekonomicznego punktu widzenia, nie przyczyni się to do poprawy sytuacji na rynku, może  natomiast niekorzystnie wpłynąć na konkurencję, a w efekcie również na konsumentów.

W ramach obchodów XX–lecia UOKiK odbywa się szereg wydarzeń skierowanych do opinii publicznej. Konferencje, seminaria, liczne projekty wydawnicze i medialne mają na celu zwiększenie społecznej świadomości na temat roli i wpływu przepisów antymonopolowych na życie gospodarcze i społeczne. Ostatnia z konferencji jubileuszowych odbędzie się w Poznaniu 5 listopada. Będzie ona poświęcona procedurom antymonopolowym, które są jednym z podstawowych narzędzi służących realizacji polityki konkurencji. Dyskusja prowadzona będzie wokół zagadnień związanych z problematyką gromadzenia dowodów, wydawaniem decyzji w sprawach antymonopolowych, a także z kwestią równoległego stosowania prawa krajowego i wspólnotowego. Program spotkania oraz szczegółowe informacje na ten temat znajdują się na stronie internetowej Urzędu.

Prezentacje prelegentów oraz informacje na temat konferencji i innych wydarzeń związanych z obchodami jubileuszu dostępne są na stronie www.20lat.uokik.gov.pl.