joomla templates top joomla templates template joomla

VI Przystanek PaT Ostrołęka/Kadzidło 2011

policja.pl włącz . Opublikowano w Kraj kryminalne

altDziś w Ostrołęce rozpoczyna się VI Przystanek PaT , czyli coroczne, ogólnopolskie spotkanie młodzieży, która uczestniczy w warsztatach artystycznych. Przystanek jest jednym z obszarów Programu „Profilaktyka a Ty” wpisanego do Banku Dobrych Praktyk rządowego programu ograniczania przestępczości i aspołecznych zachowań „Razem bezpieczniej”.

Na uczestników Przystanku każdego roku czeka moc atrakcji. Przez pięć dni odbywają się bezpłatne warsztaty artystyczne prowadzone przez zawodowych instruktorów. Można wziąć udział m.in. w zajęciach teatralnych, wokalnych, tanecznych, literackich, plastycznych, recytatorskich, dziennikarskich, iluzjonistycznych, charakteryzatorskich i technicznych. W programie przewidziane są również warsztaty profilaktyczne, rozmowy filozoficzne koncerty oraz spektakle w wykonaniu grup teatralnych z całej Polski.

Program stawia przed sobą szereg celów:
Komunikowanie oraz inicjowanie przez zespoły specjalistów (w tym policyjnych) wspólnoty działań, skierowanych przeciwko zjawiskom patologii społecznej, opartych na innowacyjnych metodach, z zaangażowaniem młodzieżowego wolontariatu i aktywną współpracą z samorządami.
Zmniejszanie zjawiska uzależnień wśród młodzieży szkolnej, poprzez kształtowanie aktywnych społecznie i umacnianie asertywnych postaw.
Inspirowanie rodziców do pogłębiania wiedzy z zakresu profilaktyki uzależnień oraz nakłanianie ich do częstej rozmowy na ten temat z własnymi dziećmi.
Tworzenie ogólnopolskiej (a w przyszłości międzynarodowej) społeczności, promującej wśród młodzieży modę na życie bez nałogów.

Przystanek PaT to nie tylko warsztaty artystyczne dla młodzieży ale również profesjonalne szkolenia dla instruktorów teatralnych i policyjnych specjalistów ds. prewencji kryminalnej. W akcję zawsze zaangażowane są lokalne władze oświatowe, samorządowe, Policja i media. Tegoroczny Przystanek odbędzie się z udziałem gości z Belgii, Brazylii, Danii, Kuby, Litwy, Niemiec, USA, Węgier i Włoch.