joomla templates top joomla templates template joomla

Koniec bałaganu w Sadzie Najwyższym? Prezydent zdecydował o powołaniu sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego

fot: tvn24/x-news; info: tvpinfo włącz . Opublikowano w Kraj wiadomości

 
Prezydent Andrzej Duda zdecydował o powołaniu, spośród pięciu kandydatów przedstawionych przez Zgromadzenie Ogólne Sędziów Sądu Najwyższego, sędzi Małgorzaty Manowskiej na stanowisko Pierwszego Prezesa Sądu Najwyższego. Jednocześnie prezydent postanowił powołać z trzech kandydatów wybranych przez zgromadzenie sędziów Izby Karnej sędziego Michała Laskowskiego na stanowisko Prezesa Sądu Najwyższego kierującego pracą Izby Karnej.
 
Małgorzata Manowska urodziła się 22 września 1964 r. w Warszawie. W 1992 r. ukończyła studia prawnicze na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego.
 
Po odbyciu aplikacji sądowej, złożeniu egzaminu sędziowskiego i odbyciu asesury sądowej była sędzią Sądu Rejonowego dla Warszawy Pragi w Warszawie, następnie sędzią Sądu Okręgowego w Warszawie, w latach 2004 – 2018 sędzią Sądu Apelacyjnego w Warszawie, a od 10 października 2018 r. jest sędzią Sądu Najwyższego, orzekającym w Izbie Cywilnej.
 
 
W 2001 r., po obronie rozprawy doktorskiej na temat postępowania nakazowego w procesie cywilnym, uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień doktora nauk prawnych. W 2010 r. uzyskała w Instytucie Prawa Cywilnego Uniwersytetu Warszawskiego stopień dr hab. nauk prawnych na podstawie rozprawy na temat wznowienia postępowania w procesie cywilnym. Jest profesorem nadzwyczajnym Uczelni Łazarskiego, na której wykłada od 2013 r.
 
Od 30 marca do 27 listopada 2007 r. pełniła funkcję podsekretarza stanu w Ministerstwie Sprawiedliwości.
 
Była wieloletnim wykładowcą i egzaminatorem na aplikacjach: radcowskiej, adwokackiej i notarialnej, jak również wykładowcą Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz egzaminatorem na egzaminie sędziowskim.
 
Od 21 stycznia 2016 r. do chwili obecnej pełni funkcję Dyrektora Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury. Jest autorką szeregu publikacji z zakresu postępowania