joomla templates top joomla templates template joomla

"(anty)Rzecznik Praw (anty)Obywatelskich" jak mówią niektórzy senatorzy "odleciał" twierdzi, że "Ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna"

info: TVN24/x-news włącz . Opublikowano w Kraj polityka

 
Rzecznik Praw Obywatelskich Adam Bodnar przedstawił w Senacie sprawozdanie nt. działalności swojego urzędu oraz o stanie przestrzegania praw człowieka i obywatela w minionym roku. Korzystając z okazji, że jego kadencja dobiega końca, podsumował nie tylko rok 2019, ale także cały okres swojego urzędowania.
 
Jak mówił, czas ten zbiegł się z „okresem szczególnym dla praw człowieka”. Zdaniem RPO, wpływ na „intensywne zmiany dotyczące ustroju Rzeczpospolitej Polskiej, rozumienia praw człowieka oraz warunków i komfortu życia obywateli Polski” miały wybory prezydenckie i parlamentarne z 2015 roku, w wyniku, których władzę w Polsce przejęło Prawo i Sprawiedliwość.
 
 
W ocenie Rzecznika Praw Obywatelskich „można wyróżnić trzy zasadnicze nurty przemian, które wpływają i wpływały na przestrzeganie praw i wolności jednostki”.
 
- Pierwszy nurt nazwałbym nurtem antyustrojowym - były to zmiany polityczne i prawne służące koncentracji władzy oraz stopniowemu przekształcaniu ustroju państwa polskiego – mówił Bodnar.
 
- Drugi nurt nazwałbym nurtem narodowego populizmu - były to działania zmierzające do redefinicji pojęć z zakresu praw człowieka oraz podważenia dotychczasowych konstytucyjnych gwarancji – wskazywał.
 
- Trzeci nurt to nurt socjalny - zmiany służące wzmocnieniu ochrony socjalnej obywateli oraz zagwarantowaniu im lepszego poziomu życia – kontynuował.
Podsumowując Bodnar ocenił, że „powyższe zmiany doprowadziły w istocie do podważenia zasady trójpodziału władzy, spowodowały, że ustrój Polski nie może już być definiowany jako prawdziwa demokracja konstytucyjna, lecz raczej jako demokracja nieskonsolidowana czy jako demokracja hybrydowa”.