joomla templates top joomla templates template joomla

Nie udało się sparaliżować egzaminów w szkołach strajkującym. Kilka tysięcy osób zgłosiło się już do pomocy. Są jeszcze „czarne dziur”, ale wciąż napływają kolejne zgłoszenia

R.Ż/eSerwis.info; info: tvn24/x-news; tv republika włącz . Opublikowano w Kraj polityka

 

Tysiące osób posiadających wykształcenie pedagogiczne zareagował na apel Ministerstwa. Ponad 600 osób w województwie mazowieckim, 500 w województwach śląskim i dolnośląskim, ponad 400 w podlaskim, małopolskim, wielkopolskim oraz 350 w województwie kujawsko-pomorskim.  Wciąż napływają nowe zgłoszenia.

Osoby z kwalifikacjami pedagogicznymi czekają aktualnie w gotowości do przydzielenia ich do konkretnych komisji egzaminacyjnych, jeśli dyrektorzy szkół będą mieli taką potrzebę.

Już jutro 350 tys. uczniów przystąpi do egzaminu gimnazjalnego z zakresu historii i wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. Centralna Komisja Egzaminacyjna jest gotowa do jego przeprowadzenia.

Dzięki zmianom w rozporządzeniach dotyczących organizacji egzaminów skład zespołów egzaminacyjnych i nadzorujących może zostać uzupełniony przez osoby posiadające kwalifikacje pedagogiczne. To odpowiedź na prośby dyrektorów szkół. Każdy dyrektor szkoły w Polsce może liczyć na wsparcie kuratoriów oświaty.

Warszawa, Szczecin, Białystok, Wrocław. Kuratorzy oświaty wyrażają gotowość pomocy w organizacji egzaminów gimnazjalnych. Arkusze egzaminacyjne są gotowe. W przypadku braku nauczycieli w szkołach, kuratoria gotowe są przysłać dodatkowych pracowników. Pojawiły się również apele do rodziców, aby przed samymi egzaminami dowiedzieli się, czy nie są one zagrożone w danej placówce. 
 
- Mam nadzieję, że wszystkie egzaminy jutro będą mogły się odbyć. Chcę też jeszcze raz zaapelować do rodziców, aby nie czekając do jutra poszli albo zadzwonili do dyrektora, do szkoły swojego dziecka, i zobaczyli, czy rzeczywiście egzamin jest niezagrożony. Jeśli będą jakiekolwiek informacje o tym, że ten egzamin jest zagrożony, należy poinformować kuratora oświaty – powiedziała mazowiecka kurator oświaty, Agata Michałowska. 
 
- Na pewno tutaj będzie potrzebna pomoc z różnych instytucji. Na pewno my jako kuratorium, wszyscy wizytatorzy, jesteśmy do dyspozycji i będziemy wspomagali. Jesteśmy gotowi w każdym momencie przybyć do placówki dyrektora, który ma kłopoty z zapewnieniem składu komisji. Jesteśmy gotowi do dyspozycji – wyjaśniła zachodniopomorska kurator oświaty, Magdalena Zarębska-Kulesza.
 
- Zwracam się z takim apelem do dyrektorów szkół, do nauczycieli w związku z tym, że jutro rozpoczynają się egzaminy dla uczniów gimnazjów z apelem rozważenia tego, żeby zawiesić akcję protestacyjną na okres egzaminów tam, gdzie są strajki – powiedziała Beata Pietruszka, kurator oświaty w Białymstoku. 
 
- Centralna Komisja Egzaminacyjna i Okręgowe Komisje Egzaminacyjne są gotowe na przeprowadzenie tego egzaminu. Arkusze zostały wydrukowane, że one jutro będą dystrybuowane i egzamin jutro się odbędzie – zapewnił dolnośląski kurator oświaty, Roman Kowalczyk.

Wszyscy chętni nauczyciele, którzy chcą pomóc uczniom podczas egzaminów, nadal mogą zgłaszać się do kuratoriów oświaty, a dyrektorzy szkół odpowiedzialni za przeprowadzenie egzaminów skorzystać z ich pomocy.

W każdym województwie przy kuratorium oświaty zostały uruchomione punkty informacyjne. Już dziś dziękujemy wszystkim osobom, które gotowe są do pomocy.

Zadaniem członka zespołu nadzorującego jest w szczególności zapewnienie samodzielnej pracy uczniów w czasie trwania egzaminu w danej sali. Członkowie zespołu po zakończeniu egzaminu zbierają od uczniów zeszyty zadań egzaminacyjnych, karty odpowiedzi lub karty rozwiązań zadań egzaminacyjnych, porządkują i pakują zebrane materiały.

Każda okręgowa komisja egzaminacyjna przygotowała materiały instruktażowe dla osób, które zgłoszą się do właściwego kuratorium. Materiały te zostaną przesłane osobom zainteresowanym drogą mailową. Będą również udostępnione na stronach internetowych każdej okręgowej komisji egzaminacyjnej.

W środę, 10 kwietnia br. odbędzie się egzamin gimnazjalny z zakresu historii i  wiedzy o społeczeństwie oraz języka polskiego. W czwartek, 11 kwietnia br. uczniowie przystąpią do egzaminu gimnazjalnego z części matematyczno-przyrodniczej, a w piątek, 12 kwietnia z języka obcego nowożytnego.