joomla templates top joomla templates template joomla

Do końca roku szkolnego dzieci nie wrócą do szkół. Nauka odbywać się będzie zdalnie. Minister zaprezentował też kalendarze egzaminów i wymogi organizacji letniego wypoczynku

info: Ministerstwo Edukacji włącz . Opublikowano w Kraj nauka i edukacja

 
W poniedziałek, 1 czerwca odbyła się konferencja prasowa, na której minister Dariusz Piontkowski przedstawił najważniejsze kwestie dotyczące organizacji roku szkolnego 2019/2020 oraz letniego wypoczynku. Szef MEN wskazał, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych. Zapowiedział jednocześnie przedłużenie do 26 czerwca br. kształcenia z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość.
 
Podczas konferencji Minister Dariusz Piontkowski podkreślił, że 1 czerwca rozpoczyna się kolejny etap stopniowego przywracania pracy szkół i placówek oświatowych.
 
- Od dziś uruchomiliśmy konsultacje dla wszystkich dzieci w szkołach. Zdajemy sobie sprawę z tego, że części zajęć nie można przeprowadzić bez zajęć praktycznych czy spotkań z wychowawcą – mówił szef MEN.
 
Minister edukacji zaznaczył jednocześnie, że od 1 czerwca możliwe jest organizowanie:
 
- konsultacji z nauczycielami w szkołach dla wszystkich uczniów,
- zajęć praktycznych dla uczniów III klas branżowej szkoły I stopnia,
- zajęć praktycznych z zakresu nauki jazdy pojazdem silnikowym dla uczniów III klas technikum, praktyk zawodowych u pracodawców dla uczniów wszystkich klas technikum.
 
 
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał także o zbliżających się egzaminach, które dla maturzystów rozpoczynają się już 8 czerwca, a dla uczniów klas VIII – 16 czerwca.
 
Szef MEN zapowiedział ponadto, że nauka z wykorzystaniem metod i technik kształcenia na odległość, którą wprowadzono 25 marca br., zostanie przedłużona do 26 czerwca. Przypomnijmy, że o sposobie realizacji zdalnej nauki decyduje dyrektor szkoły lub placówki, przy współpracy z nauczycielami i po uwzględnieniu możliwości uczniów i rodziców.
 
Jednym z narzędzi do wykorzystania podczas zdalnej nauki może być platforma epodreczniki.pl, na której znajdują się bezpłatne, zgodne z podstawa programową materiały dydaktyczne do kształcenia on-line.  
 
Organizacja letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski przedstawił liczbę zgłoszeń wypoczynku, jaka napłynęła do bazy wypoczynek.men.gov.pl. Podkreślił, że liczby te znacznie odbiegają od danych za ubiegły rok.
 
Zgłoszenia organizatorów wypoczynku w bazie wypoczynek.men.gov.pl:
 
- 1 154 – liczba zgłoszeń w bazie,
- 617 – liczba zgłoszeń zatwierdzonych przez kuratorów oświaty.
 
Prawie 25 tys. uczniów (24 476) planuje wyjechać w tym roku na zorganizowany wypoczynek:
 
- krajowy – 17 063,
- półkolonie – 5 339,
- wyjazdy zagraniczne – 2 074.
 
Minister edukacji zaznaczył, że z budżetu państwa prawie 28 mln zł zostanie przeznaczonych na finansowanie lub dofinansowywanie wypoczynku dla dzieci i młodzieży w ramach konkursów organizowanych przez kuratorów oświaty.
 
W pierwszej kolejności z takiego wypoczynku skorzystają m.in. dzieci objęte pieczą zastępczą, pochodzące z rodzin żyjących w trudnych warunkach materialnych, z zaburzeniami somatycznymi potwierdzonymi zaświadczeniem lekarskim i zamieszkujące w środowisku ekologicznie zagrożonym.
 
 
Bezpieczny wypoczynek – wytyczne GIS, MZ i MEN
 
Minister Dariusz Piontkowski przypomniał, że Ministerstwo Edukacji Narodowej, Główny Inspektorat Sanitarny oraz Ministerstwo Zdrowia przygotowały szczegółowe wytyczne sanitarne dla organizatorów wypoczynku dzieci oraz młodzieży.
 
– Opublikowaliśmy informacje o tym, jak wypoczynek w okresie epidemii powinien być zarządzany. Musi być on przede wszystkim bezpieczny. Mamy wytyczne, które powinny spełnić organizacje, które będą organizowały wyjazdy – mówił minister edukacji.
 
Wytyczne te regulują m.in. liczbę uczestników wypoczynku, organizację odwiedzin i przebywanie osób z zewnątrz, postępowanie na wypadek podejrzenia zakażenia.
 
Dokument zawiera także porady i wskazówki dla rodziców wysyłających dzieci na letni wypoczynek. Rodzice i opiekunowie powinni zadbać przede wszystkim o to, aby dzieci udające się wypoczynek były zdrowe, bez objawów infekcji lub choroby zakaźne.
 
Podczas konferencji minister Dariusz Piontkowski złożył dzieciom życzenia z okazji ich święta.
 
– W tym wyjątkowym dniu życzę wam radości, uśmiechu oraz spełnienia marzeń – mówił szef MEN. Podkreślił także dzieci zawsze powinna otaczać miłość, troska i opieka najbliższych.