joomla templates top joomla templates template joomla

Tarcza zadziałała? W kwietniu, zgodnie z przewidywaniami, odnotowano niemal „symboliczny” wzrost bezrobocia biorąc pod uwagę, że przez niemal na miesiąc stanęła gospodarka

R.z/eSerwis.info; info: GUS, MRPiPS, tvn24 bis; fot: Archiwum włącz . Opublikowano w Kraj finanse i biznes

 
Zgodnie z przewidywaniami bezrobocie w kwietniu wzrosło, ale jest to wzrost raczej symboliczny, chociaż statystycznie widoczny. Bezrobocie w kwietniu może wynieść nieco ponad 6,2 punktów procentowych, a więc będzie wyższe o nieco ponad ,0,7-0,8 procenta.
 
Według informacji opublikowanych przez portal tvn24 biznes, który zebrał dane ze wszystkich powiatowych urzędów pracy w Polsce, a więc z 377 powiatów ziemskich i grodzkich z wyjątkiem trzech: Gostynina, Nowego Dworu Gdańskiego i Nowego Tomyśla, które nie udzieliły odpowiedzi:

 - ilość zarejestrowanych bezrobotnych w kwietniu 2020 roku wzrosła o 56 172 osoby, czyli o 6,21 proc. i wynosi 905 tys. 137 osób -

Dodajmy tez że miesiąc wcześniej bo w marcu bezrobocie rejestrowane wyniosło 5,4 proc. i było niższa niż w lutym - według danych GUS. Liczba bezrobotnych wynosiła na koniec marca 909,4 tys., czyli o 10,4 tys. mniej niż w lutym oraz mniej niż w marcu ubiegłego roku o 75,3 tys.

Dodajmy, że dane te pochodzą z okresu zamrożenia gospodarki, a więc okresu, kiedy faktycznie panowała stagnacja na rynku, sytuacja w maju może być dużo bardziej optymistyczna w związku z odmrażaniem kolejnych branż.
 

Już wcześniej Bank Pekao skorygował swoją prognozę bezrobocia w Polsce na koniec tego roku - jego zdaniem nie powinno ono przekroczyć 10 proc. Według wcześniejszej prognozy, opublikowanej 23 kwietnia tego roku przez Pekao, wskaźnik bezrobocia miałby wzrosnąć w okolice 10-13 proc. na koniec 2020 roku.

- „Przed kryzysem związanym z koronawirsuem obserwowaliśmy rekordowo niskie wskaźniki bezrobocia rejestrowanego, najniższe na przestrzeni ostatnich 30 lat. Towarzyszyły mu pozytywne tendencje dotyczące jakości miejsc pracy, oraz stabilny wzrost gospodarczy. To oznacza, że stopa bezrobocia w Polsce, której wzrost odczujemy na pewno na koniec roku, będzie jednak mniejsza u nas niż w pozostałych krajach unijnych” - informuje Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Marlena Maląg.

Według Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Tarcza Antykryzysowa chroni miejsca pracy.

- „Walczymy o każde miejsce pracy. Wdrożona przez rząd Tarcza Antykryzysowa spełnia swoją rolę i wyhamowuje wzrost liczby bezrobotnych - mówi minister Marlena Maląg. W ramach różnych instrumentów do przedsiębiorców trafiło już prawie 8,3 mld zł.

Zgodnie z danymi rejestru CEIDG w kwietniu br. ubyło ok. 4,1 tys. aktywnych podmiotów gospodarczych, podczas gdy jeszcze w marcu spadek był o 30,8 tys. W kwietniu o 42 % wzrosła natomiast liczba wniosków o wznowienie działalności - z 11,5 tys. w marcu do 16,3 tys. w kwietniu.
 
 

W 2019 r. Polska zajmowała 3. miejsce wśród państw UE o najniższym bezrobociu - 3,3% wobec 6,7% średniej unijnej. Prognozy KE potwierdzają także i w tym zakresie większą odporność polskiej gospodarki na skutki pandemii koronawirusa w porównaniu z innymi krajami Unii. Według prognoz unijnych bezrobocie w Polsce w 2020 roku może wzrosnąć do poziomu 7,5%. To 1,5% punktu procentowego mniej niż średnia stopa bezrobocia w UE szacowana na poziomie 9,0%. W 2021 r. bezrobocie w Polsce według szacunków powinno spaść do 5,3%, podczas gdy w krajach UE będzie utrzymywać się na poziomie 7,9%. Polska znajdzie się wtedy na 6. miejscu wśród państw o najniższym bezrobociu w UE.

Według „Wiosennej prognozy gospodarczej” Komisji Europejskiej gospodarki wszystkich krajów Unii Europejskiej odczują recesję w wyniku trwającej obecnie epidemii SARS-CoV-2. Jednak to w Polsce widmo recesji będzie miało najsłabszy zasięg. Jak prognozuje KE w 2020 roku spadek PKB w Polsce będzie najniższy wśród wszystkich krajów UE w stosunku do poziomu z 2019 roku. Średnio we wszystkich państwach wyniesie on 7,4%, natomiast w Polsce 4,3%. To różnica aż o 3,1 pkt proc. W 2019 r. Polska pod względem wzrostu PKB uplasowała się na 5 miejscu w UE.